KLIENT BIZNESOWY

SPECJALIZACJE: PROCES INWESTYCYJNY I NIERUCHOMOŚCI

W ramach świadczonych usług kancelaria doradza klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości, negocjacji umów prowadzących do nabycia nieruchomości, jak i reprezentując klientów przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z procesem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym oraz procedurami środowiskowymi.

Wsparcie prawne obejmuje również obsługę sporów, które mogą powstać na tle realizacji inwestycji. Klientom pomagamy m.in. w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów w tym na przykład mających na celu uzyskanie odszkodowania należnego w związku niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy przez kontrahenta.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE:

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA I BIEŻĄCE DORADZTWO

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA I BIEŻĄCE DORADZTWO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PROCES INWESTYCYJNY I NIERUCHOMOŚCI

PROCES INWESTYCYJNY I NIERUCHOMOŚCI

UMOWY GOSPODARCZE

UMOWY GOSPODARCZE

SPORY SĄDOWE I WINDYKACJA

SPORY SĄDOWE I WINDYKACJA

ZAKŁADANIE SPÓŁEK, PRZEKSZTAŁCENIA I OBSŁUGA SPÓŁEK

ZAKŁADANIE SPÓŁEK, PRZEKSZTAŁCENIA I OBSŁUGA SPÓŁEK

SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTW JEDNOOSOBOWYCH

SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTW JEDNOOSOBOWYCH

PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 791 348 323, +48 794 519 326