KLIENT INDYWIDUALNY

SPECJALIZACJE: SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, w szczególności w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w sprawach środowiskowych, wodnoprawnych oraz związanych z uzyskaniem zezwoleń, koncesji lub innych decyzji wymaganych przepisami prawa administracyjnego.

Występujemy także w imieniu klientów przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE:

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE

SPADEK

SPADEK

ROZWODY I PODZIAŁ MAJĄTKU

ROZWODY I PODZIAŁ MAJĄTKU

SPRAWY RODZINNE I ALIMENTY

SPRAWY RODZINNE I ALIMENTY

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

ZADŁUŻENIA KONSUMENCKIE

ZADŁUŻENIA KONSUMENCKIE

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

PRAWO PRACY I ZUS

PRAWO PRACY I ZUS

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 791 348 323, +48 794 519 326