KLIENT BIZNESOWY

SPECJALIZACJE: ZAKŁADANIE SPÓŁEK, PRZEKSZTAŁCENIA I OBSŁUGA SPÓŁEK

Przeprowadzamy cały proces zakładania spółek handlowych, od sporządzenia umowy spółki, przez ustalenie praw i obowiązków wspólników oraz wzajemnych zobowiązań między nimi, czuwanie przy negocjacjach oraz nadzorowanie prawidłowości procedury, aż po finalizację procesu zakładania spółki poprzez przygotowanie i złożenie odpowiednich dokumentów w sądzie rejestrowym.

Przygotowujemy także dokumentację związaną z bieżącą obsługą spółek – protokoły ze zgromadzeń wspólników, uchwały, regulaminy wewnętrzne.

W ramach obsługi korporacyjnej przeprowadzamy proces założenia spółki oraz przekształcania spółek, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową lub jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę prawa handlowego. Doradzamy też, w oparciu o rozmowę z klientem, jaki model prowadzenia działalności jest w danym przypadku najkorzystniejszy z punktu widzenia optymalizacji kosztów prowadzenia działalności oraz ograniczenia odpowiedzialności i ryzyka klienta za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Założenie spółki – masz pytania związane z zakładaniem spółek czy innym zagadnieniem prawnym? Skontaktuj się z nami!

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE:

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA I BIEŻĄCE DORADZTWO

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA I BIEŻĄCE DORADZTWO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PROCES INWESTYCYJNY I NIERUCHOMOŚCI

PROCES INWESTYCYJNY I NIERUCHOMOŚCI

UMOWY GOSPODARCZE

UMOWY GOSPODARCZE

SPORY SĄDOWE I WINDYKACJA

SPORY SĄDOWE I WINDYKACJA

ZAKŁADANIE SPÓŁEK, PRZEKSZTAŁCENIA I OBSŁUGA SPÓŁEK

ZAKŁADANIE SPÓŁEK, PRZEKSZTAŁCENIA I OBSŁUGA SPÓŁEK

SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTW JEDNOOSOBOWYCH

SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTW JEDNOOSOBOWYCH

PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 791 348 323, +48 794 519 326