Skip to main content

Rozwody - sprawy rozwodowe

Prowadzimy kompleksową obsługę klientów w sprawach o rozwód, separację oraz pomagamy rozwiązać wszelkie problemy majątkowe związane z rozwodem (i separacją), a w szczególności reprezentujemy klientów w postępowaniach o podział majątku wspólnego. Wraz z naszymi klientami ustalamy strategię procesową co do ustalenia winy stron, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a także alimentów na dzieci oraz na małżonka.

Prawo rozwodowe

Prawo rozwodowe jest dziedziną prawa cywilnego, która reguluje kwestie związane z rozwiązaniem małżeństwa przez sąd. W ramach prawnych aspektów rozwodu najczęściej spotykamy się ze sprawami dotyczącymi nie tylko samego ustalenia faktu rozpadu związku małżeńskiego, ale także kwestii związanych z winą, podziałem majątku, władzą rodzicielską, ustaleniem miejsca pobytu dzieci oraz alimentacją. Rozwody mogą być przeprowadzane za porozumieniem stron lub w sytuacji, gdy pomiędzy stronami istnieje konflikt, co często wymaga dokładnego zbadania i przedstawienia dowodów przed sądem.

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe są dla klientów jednymi z najbardziej złożonych i emocjonalnie obciążających procesów sądowych. Obejmują one nie tylko formalne rozwiązanie małżeństwa, ale również szereg spraw pobocznych, które wymagają indywidualnego podejścia i głębokiego zrozumienia potrzeb klienta. Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych w Poznaniu oraz umiejętność empatycznego wsparcia naszych klientów na każdym etapie procesu sprawia, że jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować ich interesy, niezależnie od skomplikowania sprawy.

Najczęstsze sprawy związane z rozwodami:

  • Rozwiązanie małżeństwa przez sąd: formalne zakończenie związku małżeńskiego, które może być przeprowadzone za porozumieniem stron lub z rozstrzyganiem o winie małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego lub też co do pozostałych kwestii objętych postępowaniem rozwodowym.
  • Orzekanie o winie: w niektórych przypadkach sąd może orzekać o winie jednej ze stron w rozpadzie małżeństwa, co ma wpływ na dalsze postanowienia, na przykład dotyczące alimentów na małżonka któremu nie przypisano winy.
  • Podział majątku wspólnego: proces podziału majątku nabytego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, który często wymaga dokładnej wyceny i negocjacji między stronami.
  • Ustalenie władzy rodzicielskiej: decyzje dotyczące tego, który z rodziców będzie sprawował opiekę nad dziećmi, a także, w jaki sposób będą wykonywane prawa rodzicielskie po rozwodzie.
  • Alimenty na dzieci: ustalenie wysokości świadczeń pieniężnych na rzecz dzieci, mających na celu zabezpieczenie ich potrzeb materialnych po rozstaniu rodziców.
  • Alimenty na małżonka: w niektórych przypadkach jeden z małżonków może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego, jeżeli ten drugi nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się po rozwodzie.
  • Ustalenie kontaktów z dziećmi: organizacja spotkań z dziećmi dla rodzica niesprawującego opieki na co dzień, w celu zachowania więzi rodzicielskiej.
  • Separacja: formalne rozdzielenie małżonków bez rozwiązania więzi małżeńskiej, co może być etapem wstępnym przed rozwodem lub ostatecznym rozwiązaniem dla par, które nie chcą formalnie kończyć małżeństwa.
  • Mediacja rodzinna: proces pozasądowy mający na celu osiągnięcie porozumienia między stronami w sprawach rozwodowych i pokrewnych, z pomocą neutralnego mediatora.

Rozwód z podziałem majątku

Rozwód z podziałem majątku to jedna z najbardziej skomplikowanych kwestii, z jakimi można się spotkać podczas procesu rozwodowego. Bazując na naszej wiedzy i nabytym doświadczeniu, pomagamy naszym klientom w negocjacjach mających na celu kompleksowy podział majątku wspólnego za porozumiem stron. Podejmujemy się reprezentacji zarówno w sprawach prostych, jak i tych wyjątkowo złożonych, w których konieczne jest zastosowanie szczegółowych analiz finansowych oraz wycen majątku.

W procesie tym ważne jest zrozumienie zarówno emocjonalnych, jak i materialnych aspektów związanych z podziałem dorobku, co często wymaga wnikliwej analizy prawnej i ekonomicznej sytuacji obu stron. Działając w interesie naszych klientów poszukujemy satysfakcjonujących rozwiązań, minimalizując stres i napięcia, które mogą towarzyszyć temu procesowi.

Prawnik od rozwodów

Jako prawnicy specjalizujący się w rozwodach (poznasz nas tutaj — radca prawny Nowy Tomyśl), zajmujemy się szerokim spektrum spraw prawa rozwodowego. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, jesteśmy w stanie współpracować nie tylko z klientami z Poznania i okolic Nowego Tomyśla, ale także z osobami z całej Polski.

Chcemy być dostępnie dla wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia prawnego w trakcie trudnego procesu rozwodowego. Każdy prawnik od spraw rodzinnych z naszej kancelarii wyróżnia się głęboką wiedzą merytoryczną oraz indywidualnym podejściem do sprawy. Zawsze reprezentujemy najlepsze interesy Klientów i jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, przez cały okres współpracy.

Pozostałe specjalizacje

Jeśli szukasz rozwiązań prawnych dla siebie, firmy lub spółki

skontaktuj się z nami

Kancelaria
BRUDŁO JAGUSTYN KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP. J.
ul. Norwida 1, 64-300 Nowy Tomyśl
ul. Grottgera 6/1, 60-757 Poznań