ZESPÓŁ

Piotr Brudło - radca prawny

PIOTR BRUDŁO – RADCA PRAWNY

Podstawową działalność zawodową skupia na obsłudze prawnej osób fizycznych, w szczególności w zakresie spraw majątkowych, spadkowych, odszkodowawczych, rodzinnych oraz prawa pracy. Nadto, posiada doświadczenie w ramach bieżącej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego (na szczeblu gminy oraz powiatu) oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dysponuje szeroką wiedzą w dziedzinie prawa obrotu nieruchomościami. Świadczone usługi obejmują w szczególności reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, udzielanie porad prawnych, przygotowywanie opinii prawnych czy umów.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach (2009-2016), po czym rozpoczął prowadzenie własnej praktyki prowadząc kancelarię w Grodzisku Wielkopolskim, a od 2018 roku również w Nowym Tomyślu. Od 2017 roku jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu. W 2014 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011 r.).

SZYMON JAGUSTYN – RADCA PRAWNY

W ramach swej praktyki zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, udzielając wsparcia podmiotom produkcyjnym z sektora MŚP, podmiotom z branży IT, OZE oraz odpadów komunalnych. Udzielane wsparcie obejmuje tworzenie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw oraz procesami inwestycyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i administracyjnego.

Dysponuje także doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów – dużych spółek działających w strukturze grupy kapitałowej, mniejszych podmiotów segmentu MŚP jak i osób fizycznych przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi. Występował również w postępowaniach administracyjnych reprezentując zarówno inwestorów jak i innych uczestników postępowania. W swojej praktyce prawniczej bierze także udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego oraz wspiera przedsiębiorców przy projektowaniu i negocjowaniu warunków transakcji handlowych. Doradza klientom indywidualnym w sprawach związanych z ochroną ich majątku (w tym w sprawach małżeńskich, spadkowych oraz w sporach z wierzycielami) oraz w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Zdobywał doświadczenie w poznańskich i warszawskich kancelariach (2010-2018 r.) oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (2013 r.). W 2014 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa oraz socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010 r.). Uczestnik programu Socrates-Erasmus na włoskim Università della Calabria w Cosenzy (2007-2008 r.).

Szymon Jagustyn - radca prawny
Szymon Jagustyn - radca prawny

SZYMON JAGUSTYN – RADCA PRAWNY

W ramach swej praktyki zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, udzielając wsparcia podmiotom produkcyjnym z sektora MŚP, podmiotom z branży IT, OZE oraz odpadów komunalnych. Udzielane wsparcie obejmuje tworzenie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw oraz procesami inwestycyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i administracyjnego.

Dysponuje także doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów – dużych spółek działających w strukturze grupy kapitałowej, mniejszych podmiotów segmentu MŚP jak i osób fizycznych przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi. Występował również w postępowaniach administracyjnych reprezentując zarówno inwestorów jak i innych uczestników postępowania. W swojej praktyce prawniczej bierze także udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego oraz wspiera przedsiębiorców przy projektowaniu i negocjowaniu warunków transakcji handlowych. Doradcza klientom indywidualnym w sprawach związanych z ochroną ich majątku (w tym w sprawach małżeńskich, spadkowych oraz w sporach w z wierzycielami) oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Zdobywał doświadczenie w poznańskich i warszawskich kancelariach (2010-2018 r.) oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (2013 r.). W 2014 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa oraz socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010 r.). Uczestnik programu Socrates-Erasmus na włoskim Università della Calabria w Cosenzy (2007-2008 r.).

Alicja Sznydel - aplikant radcowski

ALICJA SZNYDEL – APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od stycznia 2019 r. aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z poznańskich kancelarii oraz jako członek Komisji Prawnej Parlamentu Samorządu Studentów UAM. W czasie studiów jako członek organów Uniwersytetu aktywnie działała na rzecz środowiska akademickiego oraz społeczności lokalnej.

Zawodowo zajmuje się prawem cywilnym, korporacyjnym oraz prawem pracy, posiada także doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 791 348 323, +48 794 519 326