KLIENT BIZNESOWY

SPECJALIZACJE: WINDYKACJA ORAZ SPORY SĄDOWE

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami w sporach z kontrahentami, formułując odpowiednią argumentację oraz poprzez sporządzanie stosownych pism i wezwań.

Kancelaria zajmuje się także windykacją zaległości, w możliwie najszybszy i efektywny ekonomiczny sposób, w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także w drodze polubownego załatwiania sporów. Podejmujemy także inne działania mające na celu zapobieżenie przedawnieniu się wierzytelności klienta, chociażby poprzez doprowadzenie do uznania długu przez dłużnika, zrzeczenia się przez niego zarzutu przedawnienia lub w inny, korzystny dla klienta sposób.

Masz pytania związane z windykacją, sporami sądowymi lub innym zagadnieniem? Skontaktuj się z nami!

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE:

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA I BIEŻĄCE DORADZTWO

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA I BIEŻĄCE DORADZTWO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PROCES INWESTYCYJNY I NIERUCHOMOŚCI

PROCES INWESTYCYJNY I NIERUCHOMOŚCI

UMOWY GOSPODARCZE

UMOWY GOSPODARCZE

SPORY SĄDOWE I WINDYKACJA

SPORY SĄDOWE I WINDYKACJA

ZAKŁADANIE SPÓŁEK, PRZEKSZTAŁCENIA I OBSŁUGA SPÓŁEK

ZAKŁADANIE SPÓŁEK, PRZEKSZTAŁCENIA I OBSŁUGA SPÓŁEK

SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTW JEDNOOSOBOWYCH

SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTW JEDNOOSOBOWYCH

PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 791 348 323, +48 794 519 326